Vaša korpa je prazna
Tax free shoping

                  

Kako bi diplomatsko/konzularna predstavništva i međunarodne organizacije ostvarili pravo na povraćaj pdv-a, neophodno je da prilikom kupovine prilože sledeća dokumenta:


AMBASADA (diplomatska/konzularna predstavništva) - za potrebe ambasade
1) SNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije
2) Potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova)

LIČNE POTREBE NOSIOCA PRAVA
1) LNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili međunarodne organizacije
2) Potvrda reciprociteta o oslobađanju od pdv-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova)
3) Kopija diplomatske lične karte osobe ovlašćene za kupovinu

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE (donacije)
1) PPO-PDV obrazac overen od strane poreske uprave i firme

Istaknut proizvod

Podaci o firmi

     PDF

   Osnovni podaci

   PIB firme

   Potvrda o PDV -u